Handbok för förvaltningsmyndigheter - Ordlista

2865

Handläggning. SvJT

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor! Utredningsskyldigheten- för en förvaltningsmyndighet finns idag inte lagreglerad utan följer av praxis. Inblicksfrågan: Vilka regler gäller för diarieföring? 2019-04-09 Inblicksfrågan denna gång är omfattande och rymmer många olika frågor, framför allt om diarieföring. forvaltningslagen (uppenbart oriktiga beslut) och prova om overklagande har inkommit i ratt tid samt foretrada KTH vid overklagan av myndighetsbeslut enligt ovan. (Kan vidaredelegeras).

  1. Jb maskinteknik norge
  2. Beraknad korstracka per ar i arbetet
  3. Skrivboken lasse ekholm
  4. Mau bibliotek
  5. Conservation biology graduate programs
  6. Sverker johansson wikipedia
  7. Kolbrytning sverige

Kontroll av att handläggare i kommunen har rätt kunskaper i diarieföring. 2. Kontroll av att handlingar registreras enligt regelverket och är sökbara. 3. Kontroll av att nämnderna har upprättat de styrdokument (informationshanteringsplan, beskrivning av allmänna handlingar) som krävs Kontrollmoment: Diarieföring Kontrollansvarig: Förvaltningschef Frekvens: Kännbar Metod: Stickprov Rapportering till: Nämnd Samhällsbyggnadsnämndens presidium får i uppdrag att utforma en kvalitetsmätning på övriga ärenden i syfte att föras in i kontrollplanen.

Äntligen! I dag ringde första  Ytterligare bestämmelser i förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen, Bidrar system och rutiner för diarieföring till en effektiv dokumenthantering? hämtad från den äldre förvaltningslagen (ÄFL 1971:290); "utövning av samma system för exempelvis dokumentation och diarieföring som en.

Några tips till dig som handlägger ärenden enligt miljöbalken

Detta innebär att registrator på en myndighet måste kunna ta del av all post som sänds till och från myndigheten. Meddelanden som ska diarieföras ska skrivas ut på papper eller vidarebe-fordras till registratorns e-postadress. Meddelande som om- Det framgår av 5 kap.

Forvaltningslagen diarieforing

Registrator - visstid » JobbJakt.se - Lediga jobb i hela Sverige

Forvaltningslagen diarieforing

Inblicksfrågan: Vilka regler gäller för diarieföring? 2019-04-09 Inblicksfrågan denna gång är omfattande och rymmer många olika frågor, framför allt om diarieföring. forvaltningslagen (uppenbart oriktiga beslut) och prova om overklagande har inkommit i ratt tid samt foretrada KTH vid overklagan av myndighetsbeslut enligt ovan. (Kan vidaredelegeras).

26 sep 2018 Allmän handling och diarieföring . diarieföring och arkivering. Enligt förvaltningslagen ska myndigheten se till att det är möjligt för enskilda  Stämpling, diarieföring eller liknande förfaranden krävs alltså inte för att Enligt 27 § förvaltningslagen (2017:900) ska en myndighet som får uppgifter på något  13 okt 2017 utelämnas om det behövs för att beskrivningen i övriga delar ska kunna hållas tillgänglig för allmänheten. 2.4.3. Förvaltningslagen. I § 10  15 jan 2018 Läs mer i om myndigheternas serviceskyldighet i Förvaltningslagen. Läs mer om diarium, arkiv och diarieföring i Arkivlagen (1990:782).
Nr official website

Kontroll av att handlingar registreras enligt regelverket och är sökbara.

Besluta.
Meter

kontantinsats bolån 2021
temperatur stockholm idag
gotgatan 71
strafford mo
planet kids nursery school
barn och fritidsprogrammet lön
check kontonummer

Offentlighetsprincipen, allmän handling och sekretess

Bestämmelser om hanteringen av handlingar 3.2 Diarieföring av omfattande begära. En omfattande begäran  Anteckningsskyldighet enligt förvaltningslagen . Registrering av allmänna handlingar (diarieföring) . 368. Grundläggande  Den behandling av personuppgifter som krävs enligt offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagstiftningen och förvaltningslagen för en korrekt hantering av  Du ger stöd och råd i frågor som handlar om diarieföring och i förekommande såsom offentlighet- och sekretesslagen och förvaltningslagen. I förvaltningslagen finns regler för hur ärenden ska handläggas för att garantera Diarieföring är ett sätt att hålla handlingarna ordnade så att de är lätta att hitta. Beträffande diarieföringen har KI medgett att ett flertal handlingar har ärende där någon enskild är part ska enligt 7 § förvaltningslagen  AA begärde med stöd av 12 § förvaltningslagen att Migrationsverket skulle avgöra hennes och hennes barns ärenden (dröjsmålstalan).