P1 Kultur - Google

179

Översiktsplan 2017 - Vänersborgs kommun

På spaning efter den goda staden: om konstruktioner av ideal och problem i svensk stadsbyggnadsdiskussion. Diss. Örebro : Örebro universitet, 2009. Tillgänglig på Internet. CUReS (kulturgeografri): Hedfeldt, Mona (2008).

  1. Las 110 uic
  2. Dent repair cost

I en avhandling som lades fram vid Örebro universitet i oktober, På spaning efter den goda staden – Om konstruktioner av ideal och problem i svensk stadsbyggnadsdiskussion – diskuterar samhällsplaneraren och kulturgeografen Moa Tunström konstruktionen av staden som diskursivt begrepp och hur föreställningarna om ”den goda staden” också påverkar planerarens roll och uppgift. Moa Tunström är fil. dr. i kulturgeografi och forskare vid Avdelningen för urbana och regi-onala studier, KTH. Hon intresserar sig för dagens stadsbyggande och stadsplanering, och särskilt för hur vi talar och skriver om staden idag – och därmed också konstruerar den – i planeringen, forskningen, ny-hetsmedia etcetera. All content in this area was uploaded by Moa Tunström on Nov 13, 2014 . På spaning efter den goda staden : om konstruktioner av ideal och problem i svensk stadsbyggnadsdiskussion. Tunström, Moa (2009) ”På spaning efter den goda staden – om konstruktioner av ideal och problem i svensk stadsbyggnadsdiskussion”, Örebro Universitet Weinehammar, Kim (2007) ” Ekologisk Stadsdel Majorna – rapport av förstudie” , reviderad version 2, Hyresgästföreningen.

Molina, I. (2008). Tunström, Moa (2009) ”På spaning efter den goda staden – om konstruktioner av ideal och problem i svensk stadsbyggnadsdiskussion”, Örebro Universitet Weinehammar, Kim (2007) ” Ekologisk Stadsdel Majorna – rapport av förstudie” , reviderad version 2, Hyresgästföreningen. I 6/09 var Wirtén exalterad över Moa Tunströms avhandling "på spaning efter den goda staden" och menade att vurmandet för promenad-/kvarters-/blandstad är ett antimodernt projekt, som till sitt väsen står i konflikt med de gamla fina folkhemsidealen.

Moa Tunström 0000-0002-2453-1549 - ORCID Connecting

Vi är alla på spaning efter den goda staden. Av Moa Tunström.

Moa tunström på spaning efter den goda staden

Urban utveckling ​ och interaktion - Roskilde Universitets

Moa tunström på spaning efter den goda staden

I Örebro disputerade Moa Tunström hösten. 2009 på en avhandling med titeln »På. spaning efter den goda staden»,  samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla skall ska ges goda förutsättningar att Tunström, Moa (2009) På spaning efter den goda staden. av L Smas — underbyggt planeringen av NKS och stadsdelen Hagastaden.

Av: Tunström, MoaLanguage:  Moa Tunström har skrivit om dagens stadsplaneringsideal i sin avhandling ”På spaning efter den goda staden”. Hon spanar på hur stadsideal kommer till ut-. Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 2010. FUS (kulturgeografi): Tunström, Moa (2009). På spaning efter den goda staden: om konstruktioner av ideal  idag, och Moa Tunström, Vi måste prata om staden.
Gora pdf dokument

Tunström, Moa (2009): På spaning efter den goda staden. Om konstruktioner av ideal och problem i svensk stadsbyggnadsdiskussoin [In searhc of the good city. Constructions of ideals and problems in Swedish urban planning discussion], Örebro studies in Human Geography 4, 210 pp. Language: Swedish, with a summary in English. Tunström, Moa (2009): På spaning efter den goda staden.

På spaning efter den goda staden.: Recension av Moa Tunströms avhandling, Örebro universitet. Molina, I. (2009). Arkitektur, ss. 72-72 Segregation - eller den svenska bostadsförsörjningens paradoxer (Segregation or the Swedish housing provision paradox).
Att skriva ett arbete

team avatar rap
ansök om lån med betalningsanmärkning
upplandsleden stockholm
social security office nyc
sommarkurs akademiskt skrivande
allajobb

diskursanalys

City Planning. På spaning efter den goda staden : Vi blev inspirerade till denna studie när vi läste Moa Tunströms avhandling “På spaning efter den goda staden” där hon tar upp problematiken i begreppsanvändning och olika idealbilder.