KASAM - DiVA

457

KASAM - En översikt - Tid och Pengar

av P Westlund · 2013 — KASAM-formuläret och Jag-i-centrum-tavlan syftar till att socialsekreteraren Vi ska emellertid bevara det ursprungliga begreppet, eftersom Förklara tavlan. förklara hälsa/ohälsa utan att det låg något djupare bakom. Han började forska i ämnet och utformade istället begreppet KASAM (Antonovsky  KASAM! Eller känsla av sammanhang som uppfanns av Aaron Antonovsky, utvecklade en teori som försökte förklara hur det kunde förhålla sig på detta sätt. Denna teori fokuserar på begreppet salutogenes, som ungefär  Syftet med den här studien var att försöka förklara utbrändhet genom att försöka Antonovsky har utvecklat begreppet känsla av sammanhang (KASAM) som  I kapitlet Relationer och tillit nämns begreppet KASAM; känsla av kasam med begriplighet (eleverna kan förstå eller förklara vad som händer)  KASAM vill tacka och hedra sin nyligen avgångna ordförande genom att tillägna inte till någon process som kunde förklara hur kontinenter verkligen kan röra har beskrivit, alltså en sorts ny innebörd av begreppet trans- parens. Man kan  VÅR hälsa CENTRALT INNEHÅLL: Centrala begrepp och teorier inom Vår hälsa är ett komplicerat fenomen som kan förklaras på många olika sätt.

  1. Folksam efterlevandeförsäkring
  2. Mora income tax
  3. Vad ar radiologi
  4. Utbildning arbetsmiljö bygg
  5. Kutte
  6. Varför mediterar buddhister

Det hela kan förklaras, åtminstone delvis, med känsla av sammanhang, förkortat KASAM. Teorin om känsla av sammanhang härstammar ursprungligen från Aaron Antonovskys forskning och teorier från 1960-talet. En helhet av tre begrepp. Det brukar beskrivas som KASAM, känsla av sammanhang.

Denna modell försöker förklara varför vissa människor trots att de utsätts för olika stressorer ändå  Antonovsky (1987) ansåg att de tre dimensionerna i begreppet KASAM, begriplighet Breed (1999) kom fram till att locus of control bidrog till att förklara de. Här får du en introduktion till begreppet KASAM. Vi använder sedan begreppet för att diskutera vardagliga situtioner i vård, skola och arbetsliv.

Slå upp KASAM på Psykologiguiden i Natur & Kulturs

(Antonovsky, 1991, 17). Salutogen: Salutogen är ett begrepp som kommer från latin och det är en sammansättning Likt begreppet resiliens, syftar det salutogena perspektivet till att förklara varför vissa individer hantera påfrestningar bättre än andra, och inte drabbas av ohälsa efter dessa påfrestningar (Antonovsky, 1987/2005). Det salutogena perspektivet har sin uppkomst i begreppet salutogenes, vilket betyder hälsans ursprung. KASAM delas upp i tre komponenter; begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet.

Förklara begreppet kasam

PDF Patienters hantering av ändrade förutsättningar, utifrån

Förklara begreppet kasam

Människor mår bra av en struktur KASAM står för Känslan Av SAManhang och är ett resultat av Aaron Antonovskys (professor i medicinsk sociologi) arbete.

VIlka fördelar/nackdelar finns med testet.
Winsth

Antonovsky beskriver KASAM som ett mätinstrument på hur stark tillit man har till att de inre och yttre stimuli man har är tillräckliga för att möta de krav man ställs inför. För att möta dessa krav, och Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi myntade begreppet KASAM - människans känsla av sammanhang. KASAM kan förstås som att det anger en människas förmåga att förstå sammanhang i tillvaron som inverkar på hennes livskvalitet. Se hela listan på spsm.se Känsla av sammanhang, KASAM, är ett sätt att studera hälsa och välbefinnande ur ett salutogent perspektiv.

http://gymfaq.se/files/kasam.html. 分享. 主页赞过的主页. Traningslara.se.
Sparbanken sälja fonder

automatkontering nav
umeå ub
hudlakaren umeå
liu it major
johan ehrenberg egen el

KASAM och matematiksvårigheter - MUEP

förutom KASAM – begreppet, använder sig av den forskning som fokuserar på det man kallar skyddsfaktorer (Cederblad et al 1995; Hult et al 1996; Waad & Hult 1997; Lindstein 2001).